ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2020

Υπεγράφη η υπ’ αριθ. 27401/2020 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία προκηρύσσονται εξετάσεις, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ανά την Επικράτεια, που θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. 

Συνημμένα: Η απόφαση ΥΠ.ΔΙΚ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και τα 3 ΦΕΚ που αναφέρονται σε αυτή. 

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ 

Συνημμένα αρχεία: