ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2021

Δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προκήρυξη Διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών 2021