ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σήμερα, 9/2/2022, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, μεταξύ της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Ο.Δ.Ε.Ε.) και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Ε.Δ.Α.Δ.Π.).

Κατά τη συνάντηση, έγινε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προς εξεύρεση και λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης ζητημάτων, αναφορικά με τον τομέα της δραστηριότητας των δικαστικών επιμελητών, με κοινό στόχο την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Σε κλίμα συνεργασίας και στο πλαίσιο της απόφασης διατήρησης τακτικού διαύλου επικοινωνίας, συμφωνήθηκε η από κοινού παρακολούθηση της προόδου των θεμάτων που τέθηκαν και ορίστηκε νέα συνάντηση προς τούτο, εντός του πρώτου δεκαήμερου Μαρτίου τρέχοντος έτους.