ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ

Συνάδελφοι

Λόγω κήρυξης της χώρας σε τριήμερο εθνικό πένθος, συνιστάται η αποφυγή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και επιδόσεων, εφόσον δε συντρέχει λόγος απώλειας προθεσμίας ή κίνδυνος παραγραφής, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΔΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ