ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μετά την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση της πρότασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί νέων τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών συνεδρίασε εκτάκτως, τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και αποφάσισε, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Αντιπροσώπων, την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι ο καθορισμός του τρόπου αντίδρασης και των ενεργειών του κλάδου, εν όψει της υφιστάμενης διαβούλευσης επί της τελικής διαμόρφωσης του σχεδίου νόμου πριν την κατάθεσή του στη Βουλή προς ψήφιση.

Η εκπεφρασμένη θέση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών (ΟΔΕΕ) είναι ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν επιλύονται, ιδίως, προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία της επανάληψης του πλειστηριασμού μετά από ματαίωση. Αντίθετα, η εμμονή σε ρυθμίσεις και διαδικασίες που απομακρύνουν τους δικαστικούς επιμελητές από την επανάληψη του πλειστηριασμού επιτείνει τα προβλήματα. Οι προηγούμενες αλλαγές στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης με τους ν. 4335/2015 και ν. 4512/2018 (που αποδεδειγμένα προκάλεσαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των δικών, καθώς επίσης υπέρμετρη αύξηση κόστους τους, αδυναμία έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των οφειλετών, αδυναμία διόρθωσης λαθών κ.α.) κατέδειξαν την επιτακτική ανάγκη διόρθωσης του νομοθετικού πλαισίου που δημιουργήθηκε, με επαναφορά του ρόλου των δικαστικών επιμελητών σε αυτό το κομβικό σημείο, προς υποβοήθηση της ταχύτερης και λιγότερο δαπανηρής απονομής δικαιοσύνης.

Η ΟΔΕΕ έχει καταθέσει, έγκαιρα, τεκμηριωμένη πρόταση για την επίσπευση της επαναληπτικής διαδικασίας του πλειστηριασμού με άμεσους στόχους, μεταξύ άλλων, την πληρέστερη προστασία των οφειλετών, τη διευκόλυνση άσκησης των δικαιωμάτων τους, καθώς επίσης τη μείωση του κόστους για οφειλέτη και δανειστές και, γενικότερα, τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος.

Οι δικαστικοί επιμελητές, ως άμισθοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης και έχοντες την αντίστοιχη άμεση εμπειρία, ιδιαίτερα αναφορικά με τη διαδικασία του πλειστηριασμού, διεκδικούμε ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια εξορθολογισμού και επιτάχυνσης της απονομής Δικαιοσύνης και θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητη τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου με τη συμμετοχή μας, ιδίως στο κρίσιμο δικονομικό σημείο της επανάληψης του πλειστηριασμού έπειτα από τυχούσα ματαίωσή του.

Το ζήτημα δεν είναι συντεχνιακό αλλά θίγει βασικές αρχές της απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, όπως αυτές ορίζονται με την ΕΣΔΑ και υπενθυμίζονται επανειλημμένα, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε βάρος της χώρας μας.