Γνωμοδότηση Επίκουρης Καθηγήτριας Πολιτικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αννας Πλεύρη, για την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων Κ.Πολ.Δικ. (Σχετ. Ν. 4842/2021 και Ν. 4855/2021)

Γνωμοδότηση
Επί του από 13.11.2021 ερωτήματος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, το οποίο αφορά στην έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 175 και 176 του ν. 4855/2021

Γνωμοδότηση Αννας Πλεύρη 15.11.2021