ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Παρ, 22/05/2020 - 09:13

    Ψηφίστηκε στις 21-5-2020 από την Βουλή των Ελλήνων, το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το άρθρο 67 του οποίου, εισάγεται στον Κ.Πολ.Δικ. νέο άρθρο 122 Α’, που αναφέρεται στην “επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα” από τον δικαστικό επιμελητή.

    Χαιρετίζουμε την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία πέτυχε ευρύτερη πολιτική συναίνεση και έγινε Νόμος του Κράτους, με την θετική ψήφο της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κομμάτων της Βουλής.

    Διαχρονικά, ο Νομοθέτης έχει αναθέσει στον δικαστικό επιμελητή, την “φυσική” επίδοση των πάσης φύσεως εγγράφων, αφού η ιδιότητά του, ως “άμισθου δημόσιου λειτουργού” και οι κανόνες που τον διέπουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Ν. 2318/1995 (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών), διασφαλίζουν και εγγυώνται το θεμελιώδες δικαίωμα των διαδίκων, να λαμβάνουν γνώση των εγγράφων που τους αφορούν στα πλαίσια λειτουργίας της Δικαιοσύνης, χαρακτηριστικά, που θα εξακολουθούν να ισχύουν και στην “επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα” από τον δικαστικό επιμελητή.

    Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, εκπροσωπώντας το σύνολο των δικαστικών επιμελητών της Επικράτειας, δηλώνει έτοιμη σε τεχνικό επίπεδο, για την υλοποίηση του ψηφισθέντος άρθρου και αναλαμβάνει άμεσα όλες τις πρωτοβουλίες, ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο ΚΥΑ που θα εξειδικεύσει τους κανόνες της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι, Λάβαμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την επιστολή, σύμφωνα με την οποία :Καλούνται οι δικαστικοί επιμελητές, που βρίσκονται κοντά στο όριο ηλικίας των 65 ετών και επιθυμούν την παραμονή τους στην υπηρεσία για συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου, να υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα δικαστικών επιμελητών του Υπουργείου, τις αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού πολύ ενωρίτερα από τα τέλη του ημερολογιακού έτους συμπλήρωσης του ως άνω ορίου ηλικίας τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις που θα έχουν ως  αποτέλεσμα τόσο  την υπέρμετρη επιβάρυνση του αρμόδιου Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια την αδυναμία έγκαιρης έκδοσης της σχετικής Πράξης Ασφάλισης, όσο και την εν συνεχεία έγκριση από το Υπουργείο, της παράτασης παραμονής των ενδιαφερόμενων δικαστικών  επιμελητών  στην Υπηρεσία. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Συνάδελφοι,

Κατά το άρθρο 30 § 4 του Ν. 2318/1995: "Ο δικαστικός επιμελητής χρησιμοποιεί ατομική υπηρεσιακή σφραγίδα, της οποίας ο τύπος πρέπει να είναι σύμφωνος προς τον περιγραφόμενο από τις διατάξεις της 63669/1975 (Φ.Ε.Κ. 769 Β΄) αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης".

Η υπ' αριθ. 63669/1975 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης (περί τηρήσεως σφραγίδων παρά των υπηρεσιών αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης) ως επίσης και ο Νόμος 48/1975 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στην στήλη Νομοθεσία.

Καλώς ήλθατε στο site της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.