ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Τετ, 01/04/2020 - 10:48

    Η συνέχιση της αποχής από την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων μας μέχρι 10-4-2020 σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δ.Σ. όλων των Συλλόγων, είναι η συνεισφορά του κλάδου, στην συνολική προσπάθεια της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

    Μένουμε προσηλωμένοι στην αποχή, που διασφαλίζει τον περιορισμό των μετακινήσεών του δικαστικού επιμελητή και συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωναϊού. 

    Είναι επιτακτικό, οι επιδόσεις εγγράφων, να περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες, που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που περιγράφει η ΚΥΑ δηλαδή της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Κάθε άλλη ερμηνεία ή πρακτική, που πιθανόν να οδηγήσει σε μαζικές επιδόσεις εγγράφων ανά την Επικράτεια, μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στον κλάδο και στην κοινωνία, με ανυπολόγιστες μελλοντικές συνέπειες.

    Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ

Τελευταία Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι, Λάβαμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την επιστολή, σύμφωνα με την οποία :Καλούνται οι δικαστικοί επιμελητές, που βρίσκονται κοντά στο όριο ηλικίας των 65 ετών και επιθυμούν την παραμονή τους στην υπηρεσία για συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου, να υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα δικαστικών επιμελητών του Υπουργείου, τις αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού πολύ ενωρίτερα από τα τέλη του ημερολογιακού έτους συμπλήρωσης του ως άνω ορίου ηλικίας τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις που θα έχουν ως  αποτέλεσμα τόσο  την υπέρμετρη επιβάρυνση του αρμόδιου Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια την αδυναμία έγκαιρης έκδοσης της σχετικής Πράξης Ασφάλισης, όσο και την εν συνεχεία έγκριση από το Υπουργείο, της παράτασης παραμονής των ενδιαφερόμενων δικαστικών  επιμελητών  στην Υπηρεσία. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Συνάδελφοι,

Κατά το άρθρο 30 § 4 του Ν. 2318/1995: "Ο δικαστικός επιμελητής χρησιμοποιεί ατομική υπηρεσιακή σφραγίδα, της οποίας ο τύπος πρέπει να είναι σύμφωνος προς τον περιγραφόμενο από τις διατάξεις της 63669/1975 (Φ.Ε.Κ. 769 Β΄) αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης".

Η υπ' αριθ. 63669/1975 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης (περί τηρήσεως σφραγίδων παρά των υπηρεσιών αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης) ως επίσης και ο Νόμος 48/1975 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στην στήλη Νομοθεσία.

Καλώς ήλθατε στο site της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

Downloads

Θέματα και απαντήσεις διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2017
themata_apandiseis_diagonismou_17.doc (63.5 KB)

Θέματα και απαντήσεις διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. έτους 2016
themata_apandiseis_diagonismou_16_0.doc (77.5 KB)

Θέματα & Απαντήσεις διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. έτους 2015
themata_apandiseis_diagonismou_15.doc (53.5 KB)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1996-2013
themata_diagonismou_2013.doc (66 KB)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1996-2013
themata_diagonismou_2012.doc (48.5 KB)