ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ

Συνάδελφοι Λόγω κήρυξης της χώρας σε τριήμερο εθνικό πένθος, συνιστάται η αποφυγή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και επιδόσεων, εφόσον δε συντρέχει λόγος απώλειας προθεσμίας ή κίνδυνος παραγραφής, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΔΕΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ...