Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΝΑΣ ΠΛΕΥΡΗ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Παραθέτουμε την εισήγηση της Δρ. Αννας Πλεύρη, δικηγόρου, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως διατυπώθηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, στις 21-11-2020 με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4745/2020 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 (κώδικας δικαστικών επιμελητών) που προσέθεσε στο έργο του δικαστικού επιμελητή την σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

A.ΠΛΕΥΡΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ -ΟΔΕΕ