ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΝΑΣ ΠΛΕΥΡΗ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Παραθέτουμε την εισήγηση της Δρ. Αννας Πλεύρη, δικηγόρου, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως διατυπώθηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, στις 21-11-2020 με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4745/2020 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 (κώδικας δικαστικών επιμελητών) που προσέθεσε στο έργο του δικαστικού επιμελητή την σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

A.ΠΛΕΥΡΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ -ΟΔΕΕ