ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΝΑΣ ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 950 ΚΠΟΛΔ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 2318/1995.

Οι «συμπληγάδες» της αναγκαστικής εκτέλεσης επί υποχρέωσης προς παράδοση ή απόδοση τέκνου και επί παρεμπόδισης του δικαιώματος επικοινωνίας γονέα με τέκνο. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 950 ΚΠολΔ Άννα Εμ. Πλεύρη...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ (ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ)

Διαπιστωτική Έκθεση παρεμπόδισης δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας γονέα με το τέκνο (κατ’ άρθρο 950 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.), μετά από έκδοση προσωρινής διαταγής....

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΝΑΣ ΠΛΕΥΡΗ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Παραθέτουμε την εισήγηση της Δρ. Αννας Πλεύρη, δικηγόρου, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως διατυπώθηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, στις 21-11-2020 με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”, μετά την τροποποίηση με...

ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΩΔ. ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στον Κώδικα των Δικαστικών Επιμελητών (Ν. 2318/1995 ΦΕΚ 128Α) έχει προστεθεί πλέον η παρ. 2γ με το άρθρο 27 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α).  ‘Αρθρο 1.- Καθήκοντα Δικαστικών Επιμελητών. 1. Ο δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός.2. Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι:α) Η ε...

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”

Η ΟΔΕΕ διοργανώνει διαδικτυακό κατευθυντήριο σεμινάριο (webinar) για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 με θέμα “Διαπιστωτική Έκθεση”, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4745/2020 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 (κώδικας δικαστικών επιμελητών) που προσέθεσε στο έργο του δικαστικού επιμελητή την σύ...

Ψηφίστηκε η ανάθεση σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων στον δικαστικό επιμελητή

Ουσιαστική αναβάθμιση του έργου του δικαστικού επιμελητή σηματοδοτεί η τροποποίηση με το άρθρο 27 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α’ 214) του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν. 2318/1995) με την οποία και προστίθεται ρητά στο έργο του δικαστικού επιμελητή, η αρμοδιότητα σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσ...