ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Σας ενημερώσουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής της ΑΑΔΕ μας έστειλε την υπ’ αριθ. 15096/10-11-2022 επιστολή με τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Τελωνείων Α’ Τάξης της ελληνικής επικράτειας. Ακολουθεί συνημμένα ο πίνακας των Τελωνείων Α’ Τάξης με τη χωρική τους αρμοδιότητα.

Για την Ο.Δ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης

Συνημμένα Αρχεία:

ΤΕΛΙΚΟ ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ